ok Achită in 3 Rate 0% Orice produs*

Condiții

Termeni si conditii: 24mag.md 

  • 1.Termeni:

24mag.md – denumirea comercială (marcă)

Vînzător24mag.md

Cumpărător - persoana fizica sau juridică care îşi face un Cont în Site si efectueaza o comanda prin adăugare în coş sau telefonic.

Client – persoana fizica/juridică care are sau obtine acces la CONŢINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispozitie de catre 24mag.md (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între  24mag.md şi acesta şi care necesită crearea şi utilizarea unui CONT.

Utilizator – orice persoana fizică/juridică inregistrata pe 24mag.md, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, şi-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secţiunea Termeni si Condiţii.

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vanzător si Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vanzătorului, prin intermediul Site-ului 24mag.md intenţia sa de a achiziţiona Bunuri si Servicii de pe Site-ul 24mag.md.

Specificaţii – toate specificaţiile şi/sau descrierile produselor aşa cum sunt precizate in descrierea acestora.

Opinii și/sau Rating – modalitate de exprimare a gradului de satisfacţie a unui Utilizator/Client/Cumpărător faţă de un produs. Opiniile se exprimă sub formă de stele, fiecare produs putînd primi un punctaj de la o stea, la cinci stele. Acest grad de satisfactie va fi asociat întotdeauna review-ului scris de Utilizator/Client/Cumparator asupra unui produs sau serviciu.

Comentariu – apreciere sau observaţie cu scop critic, pe marginea unui Review sau a unui alt comentariu.

Contract – reprezinta contractul la distanta incheiat intre Vanzator si Cumparator, fara prezenta fizica simultana a Vanzatorului si a Cumparatorului.

 

Continut

toate informaţiile de pe Site 24mag.md care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;

conţinutul oricarui e-mail trimis Cumpărătorilor de catre Vanzător prin mijloace electronice şi/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

orice informaţie comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vanzatorului, Cumparatorului, conform informaţiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

informaţii legate de Bunurile şi/sau Serviciile şi/sau tarifele practicate de Vanzător intr-o anumita perioadă;

informaţii legate de Bunurile si/sau Serviciile si/sau tarifele practicate de către un terţ cu care Vanzătorul are incheiate contracte de parteneriat, intr-o anumita perioadă;

date referitoare la Vanzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

  • DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ SI INDUSTRIALĂ

2.1. Conţinutul, astfel cum este definit mai sus, include dar nu se limitează la logo-uri, reprezentari stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text şi/sau conţinut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a 24mag.md , acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obţinute in acest sens in mod direct sau indirect. Conţinutul este protejat de legislaţia Republicii Moldova, Legea nr. 139 din 02.07.2010, privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

2.2. Clientului/Cumparatorului nu ii este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către alte părti, modificarea şi/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricarui Conţinut in orice alt context decît cel original intentionat de 24mag.md, includerea oricărui Continut in afara Site-ului 24mag.md, indepartarea semnelor care semnifică dreptul de autor al 24mag.md asupra Conţinutului precum si participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea Conţinutului, decat cu acordul scris al magazinului online 24mag.md.

2.3. Orice Conţinut la care Clientul/Cumpărătorul are şi/sau obtine acces prin orice mijloc, se află sub incidenta Documentului.

2.4. Clientul/Cumparatorul poate copia, transfera şi/sau utiliza Continut numai in scopuri personale sau non-comerciale, numai in cazul in care acestea nu intră in conflict cu prevederile Documentului.

2.5. Este interzisă orice utilizare a Continutului in alte scopuri decât cele permise prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care il insoteste, in cazul in care acesta exista.

  • ACHITARE - PLATA

3.1. Preturile Bunurilor si Serviciilor afisate in cadrul magazinului online 24MAG.md includ T.V.A. conform legislaţiei in vigoare.

3.2. Preţul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in fiecare Comandă. Vanzătorul va emite catre Cumpărător o factură pentru Bunurile si Serviciile livrate, obligaţia Cumparatorului fiind să furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia in vigoare.

3.3. Vanzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce contine Bunuri si/sau Servicii vândute de magazinul online 24mag.md şi pentru orice alte plati aferente Comenzii, exclusiv in format electronic, prin adaugarea facturii in Contul Cumparatorului sau prin posta electronică, la adresa de e-mail mentionată de Cumpărător in Contul său.

3.4. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului ii revin obligaţiile de a-şi actualiza ori de cate ori este cazul datele din Contul său şi de a accesa informaţiile şi documentele aferente fiecărei Comenzi, existente in Cont.

3.5. Prin această modalitate de comunicare Cumpărătorul, accesând Contul său, va deţine o evidenţă a facturilor emise de magazinul online 24mag.md, putându-le salva si arhiva la randul sau in orice moment si in orice modalitate pe care o doreşte.

3.6. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul îşi exprimă acordul să primeasca facturile in format electronic prin adăugarea acestora de către magazinul online 24mag.md în Contul său prin intermediul poştei electronice, la adresa de e-mail mentionată in Contul său.

3.7. În cazul in care aceste informatii sunt indisponibile mai mult de 48 de ore in Cont, te rugăm să ne sesizezi acest aspect pe adresa de mail: info.24mag@gmail.com

  • LIVRAREA BUNURILOR

4.1. Vînzătorul se obliga să livreze Bunurile în sistem de curierat door-to-door de la magazinul online 24mag.md, către Cumpărător sau în punctele de primire a bunurilor, conform opţiunii Clientului.

4.2. Vanzătorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor si va asigura transmiterea documentelor insoţitoare.

4.3. Vanzătorul va efectua livrarea Bunurilor numai pe teritoriul Republicii Moldova excepție fiind raioanele necontrolate de autoritățile Republicii Moldova – raioanele din stînga nistrului.

  • GARANTII

5.1. Toate Bunurile comercializate de catre magazinul online 24mag.md, cu exceptia celor Bunurilor resigilate, beneficiază de condiţii de garanţie conforme legislaţiei in vigoare şi politicilor comerciale ale producătorilor. Bunurile sunt noi (excepţie Bunurile resigilate), in ambalajele originale şi provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

5.2. In cazul Bunurilor vândute şi livrate de magazinul online 24mag.md, certificatele de garanţie fie sunt emise direct de producător, în cazul în care acesta are o retea de service natională, 24mag.md vă oferă serviciul “Pick-up & Return” care presupune preluarea şi livrarea Bunurilor gratuit.

5.3. In cazul Bunurilor vândute şi livrate de magazinul online 24mag.md Cumparatorul va primi la livrare pentru fiecare Bun care beneficiaza de garantie un certificat de garanţie cu toate detaliile centrului de service care asigură reparaţiile pe durata termenului de garanţie.

5.4. In cazul certificatelor de garantie emise de producatori, Bunul reclamat defect in perioada de garantie trebuie prezentat direct la cel mai apropiat centru de service mentionat in certificat. Acest centru autorizat de producător va prelua intreaga responsabilitate a rezolvării garanţiei.

  • 6.TRANSFERUL PROPRIETATII BUNURILOR

Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plaţii din partea Cumparatorului în locaţia indicată in Comandă (inţelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală in cazul livrarilor efectuate de personalul Vanzătorului).

  • RĂSPUNDERE

7.1. Vînzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terţă parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii şi pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa livrare şi in special pentru pierderea acestora.

7.2. Prin crearea si utilizarea Contului, Clientul / Utilizatorul/ Cumparatorul işi asuma raspunderea pentru mentinerea confidentialitatii datelor de Cont (user si parola) si pentru gestionarea accesarii Contului, si, in masura permisă de legislatia in vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

7.3. Prin crearea Contului şi/sau utilizarea Conţinutului şi/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ Cumparatorul acceptă în mod expres si fara echivoc Termenii si conditiile Site-ului 24mag.md în ultima versiune actualizată care este comunicată in cadrul Site-ului 24mag.md, existentă la data creării Contului şi/sau utilizării conţinutului şi/sau la data plasării Comenzii.

7.4. Ulterior creării Contului utilizarea Continutului echivaleaza cu acceptarea modificarilor intervenite asupra Termenilor si Conditiilor Site-ului 24mag.md şi/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor si Conditiilor Site-ului.

7.5. Termenii si Conditiile Site-ului pot fi modificati oricand de catre 24mag.md, aceştia fiind opozabili Clienţilor / Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la data afişării în Site. Acceptarea Termenilor si Conditiilor Site-ului se confirma prin bifarea checkboxului corespunzător din Site şi/sau prin trimiterea Comenzii şi/sau prin efectuarea unei plăţi online.

  • FORŢA MAJORĂ

 

8.1. Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

 

8.2.  Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a Contractului fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte alte daune-interese.

 

  • LITIGII ŞI DISPOZIŢII FINALE

Eventualele litigii apărute între 24mag.md şi Clienţi / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din Republica Moldova.

 

ApelMenu 0 0.00
Sus